MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Stadlandet skule

Stadlandet skule

 Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

Stadlandet skule ligg på Stadlandet i Selje kommune. Skulen har om lag 110 elevar fordelt på 1.-10. trinn og 25 tilsette.

Visjon

"I vår skule tileignar eleven seg kunnskap og opplever meistring kvar dag – i eit inkluderande fellesskap der den einskilde kjenner seg sett og respektert.”

Nettside Stadlandet skule

Kontakt

Anita Hoddevik
Rektor
E-post
Mobil 997 04 572