Stadlandet skule

Stadlandet skule ligg i bygda Leikanger i Stad kommune. Skulen har om lag 119 elevar fordelt på 1.-10. trinn og omlag 21 tilsette.

 

Visjon

"I vår skule tileignar eleven seg kunnskap og opplever meistring kvar dag - i eit inkluderande felleskap der den einskilde kjenner seg sett og respektert"

Kontakt

Stig Ågedal-Mortensen
Rektor Stadlandet skule
E-post
Mobil 93 01 30 21