Stad

Stadlandet skule

Stadlandet skule

  

 

 

 

 

Stadlandet skule ligg på Stadlandet i Selje kommune. Skulen har om lag 110 elevar fordelt på 1.-10. trinn og 25 tilsette.

Visjon

"I vår skule tileignar eleven seg kunnskap og opplever meistring kvar dag – i eit inkluderande fellesskap der den einskilde kjenner seg sett og respektert.”

Nettside Stadlandet skule

Kontakt

Stig Ågedal-Mortensen
Rektor Stadlandet skule
E-post
Mobil 93 01 30 21