MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

Nyhende

Det er møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 14. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Møteinnkalling 14. januar

Ver med på første UKM i Stad kommune, anten som publikum eller deltakar. Ønsker du å delta må du melde deg på innan fristen 29. januar. Du kan også delta på kjekke workshops 18.-19. januar. 

Bli med på ein temakveld som kan gi ditt lag/din aktivitet mykje pengar i klubbkassa! Stad kommune, i samarbeid med Tilskuddsportalen, inviterer med dette frivillige lag og organisasjonar i Stad til eit inspirerande kurs i bruk av nettstedaden Tilskuddsportalen. 

Nyttårshelsing frå ordførar Alfred Bjørlo til deg som innbyggjar i Stad kommune!

Frå 1. januar 2020 er nettstaden for Stad kommune i drift. I løpet av januar vil det kome meir innhald og fleire funksjonar vil bli lagt til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øystein Wiig Rambøl fekk i dag overrekt diplomet som syner at han er den aller fyrste nye «Stadsborgaren» etter at Stad kommune vart skipa ved overgangen frå 2019 til 2020. Vi gratulerer! 

Nyttårshelsing frå ordførar Alfred Bjørlo til deg som innbyggjar i Stad kommune!