Nordfjordeid skule

Nordfjordeid skule

Det er med glede vi ønskjer alle dei 309 elevane våre velkomne til nytt skuleår.

Sist skuleår blei prega av koronatiltak, men med godt samarbeid med heimane, kom vi gjennom skuleåret på ein god måte. Smitteverntiltak blir framleis viktig. Skulen følgjer folkehelseinstituttet og kommunen sine retningslinjer for smittevern.

Administrasjonen og dei andre tilsette arbeider kvar dag for at alle elevane ved skulen skal trivast og tilhøyre fellesskapet. Vi legg vekt på å lære god folkeskikk og høfleg framferd, og at alle skal ha respekt for kvarandre.

Lærarane ved skulen er positive til utvikling og arbeider tett saman for å finne gode løysingar. Teama har ansvar for å legge forholda best mogleg til rette for at både elevgrupper og einskildelevar har ein variert og lærerik kvardag.

Det er svært viktig at føresette tek opp saker de lurer på. God dialog mellom heim og skule er heilt avgjerande for at skulen skal utvikle seg. Vi arbeider alle i lag for at elevane ved Nordfjordeid skule skal ha god fagleg og sosial kompetanse. Ei positiv haldning til skulen er grunnlaget i dette arbeidet.

Vi vil gjere vårt beste for at Nordfjordeid skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære, og håpar og trur på godt samarbeid i året som kjem. 
 

Kontakt

Anne-Grete Eikås
Rektor
E-post
Telefon 57 86 34 20
Mobil 959 06 237
Kenneth Vedvik
Assisterande rektor
E-post
Mobil 971 60 369
Kathrine Manseth Bjørnholt
SFO - Dagleg leiar
E-post
Mobil 950 47 852

Åpningstider

Administrasjon skule: kl 08:00-15:00

SFO: kl. 07:30-16:30

Adresse

Skulevegen 33, 6770 Nordfjordeid, Norway

Postadresse: 
post@stad.kommune.no
Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid

 

    Følg oss på Facebook