Nordfjordeid skule

Nordfjordeid skule

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

Nordfjordeid skule ligg i sentrum av Nordfjordeid og er den største av barneskulane i Stad kommune.

Skulen har ca 340 elevar fordelt på 1.-7. trinn der kvart trinn har to klasser. Vi er ein fleirkulturell skule med rundt 70 elevar med anna morsmål enn norsk. Det er ca 55 tilsette på skule og SFO og dei tilsette er organiserte i team. Nordfjordeid skule sin SFO har ca 70 barn.  

Visjon

Nordfjordeid skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

Administrasjonen og dei andre tilsette arbeider kvar dag for at alle elevane ved skulen skal trivast og tilhøyre fellesskapet. Vi legg vekt på å lære god folkeskikk og høfleg framferd, og at alle skal ha respekt for kvarandre.    

Lærarane ved skulen er positive til utvikling og arbeider tett saman for å finne gode løysingar. Teama har ansvar for å legge forholda best mogleg til rette for at både elevgrupper og einskildelevar har ein variert og lærerik kvardag.  

Nettside Nordfjordeid skule
 
 

Kontakt

Anne-Grete Eikås
Rektor
E-post
Telefon 57 86 34 20
Mobil 400 39 431
Peder Felde
Assisterande rektor
E-post
Telefon 57 86 34 20
Mobil 913 50 541